Условия за ползване

Собственост и авторски права

Собственик на електронния магазин www.bellanotte.bg, Белла Ноте България ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Южен, Александър Стамболийски №33, вх.Е, ет.5, ап.12, ЕИК 203347830.

В съдържанието на електронния магазин bellanotte.bg са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н., като правата върху тези материали принадлежат на Белла Ноте България ЕООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга цел, чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, и създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона. Потребителите могат да копират материали от електронния магазин единствено за собствена употреба.
При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес в страница Контакти на уеб сайта.

Всички спорове между страните във връзка с изпълнението и/или тълкуването на настоящите условия следва да се решават чрез преговори между тях в дух на сътрудничество и добра воля, а ако преговорите се окажат безрезултатни – по съдебен ред, според действащото законодателство в Република България.